Lịch cúp điện Cần Thơ

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày 09/02 - 12/02/2018

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày 09/02 - 12/02/2018

Điện lực TP. Cần Thơ cập nhật lịch mất điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày 09/02 - 12/02/2018

 

Lịch cúp điện Hậu Giang ngày 09/02 - 13/02/2018

Lịch cúp điện Hậu Giang ngày 09/02 - 13/02/2018

Điện lực Hậu Giang thông báo lịch mất điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/02 - 13/02/2018