ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHÀ TUYỂN DỤNG:

Gửi đến email congbangcit@yahoo.com (Mr. Bằng) với các nội dung:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

+ Username:
+ Password:

THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CÔNG TY

Họ và tên:
Năm sinh:
Điện thoại liên hệ:
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:

THÔNG TIN DỊCH VỤ MUỐN ĐĂNG KÝ

- Dịch vụ đăng ký: Xem hồ sơ ứng viên hay đăng tuyển dụng? 
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản hay thu phí trực tiếp? 
- Nếu chọn dịch vụ đăng tuyển dụng, quý khách vui lòng thông tin thêm: :Vị trí đăng tuyển (bình thường / TOP3 / TOP2 / TOP1)? Thời gian bao lâu? Ngày bắt đầu đăng tuyển? Thông tin xuất hóa đơn VAT (nếu có lấy)? Thông tin nơi nhận hóa đơn. Tên và số điện thoại của người mà Livecantho sẽ liên hệ giao hóa đơn và nhận chi phí. 

 

Trân trọng.
Ban quản trị Livecantho.com